Menu

Nicolae Velcea și echipa PSD - proiecte pentru Ștefăneștiul următorilor 4 ani

f_350_200_16777215_00_images_poze_2020_alegeri_locale_2020_psd_09_16_nicolae_velcea.jpgLocalitățile din jurul Piteştiului pregătesc lucrări masive de infrastructură

Atunci când alegi un primar, culoarea politică mai puțin contează. Atunci când vorbești despre primărie, vorbești implicit despre administrație. Politica nu face administrație sau, cel puțin, nu ar trebui să facă. Dintre toți candidații care se profilează la Primăria Ștefănești, Nicolae Velcea se distanțează cumva nu doar prin experiența vastă în administrație și mediul privat, dar și prin prezență și atitudine. Face parte din PSD, dar nu are nimic de-a face cu ceea ce social-democrații au livrat pentru postul de candidat la primărie. Vine cu o echipă tânără și cu proiectele de care crede că Ștefăneștiul are nevoie mai mult decât oricând.
### Obiective pentru Ștefăneștiul următorilor 4 ani
„Proiectul politic pe care vi-l propunem se axează, în primul rând, pe asigurarea serviciilor publice de calitate, de care avem nevoie în toate cartierele oraşului - cele tradiţionale, dar şi cele recent construite. Realizăm aceste lucruri cu o echipă politică responsabilă şi cu o administraţie publică performantă, prin decizii transparente şi în dialog permanent cu dumneavoastră. Fiţi alături de noi pentru a construi un parteneriat sigur şi durabil!” este îndemnul lui Nicolae Velcea.

Proiectul vizează:

1. SERVICII PUBLICE PENTRU TOŢI
# Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de drumuri, apă curentă, canalizare, gaze şi iluminat public.
# Crearea unei reţele de transport local în parteneriat cu municipiul Piteşti, amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun.
# Înfiinţarea unei creşe şi a unei grădiniţe cu program prelungit şi subvenţionarea acestor servicii pentru familiile cu venituri reduse.
# Dezvoltarea serviciilor sociale de sprijin la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele aflate în dificultate.
# Înfiinţarea unui dispensar uman şi îmbunătăţirea serviciilor de sănătate.

2. ADMINITRAŢIE PERFORMANTĂ ŞI DESCHISĂ CĂTRE CETĂŢENI
# Eficientizarea serviciilor publice şi transparenţă decizională în cheltuirea banului public.
# Accesarea fondurilor europene pentru proiectele de dezvoltare economică şi socială şi parteneriate cu mediul privat pentru proiecte de dezvoltare locală.

3. MEDIU ÎNCONJURĂTOR SIGUR, CURAT ŞI DURABIL
# Asigurarea unui serviciu de salubritate conform normelor actuale.
# Amenajarea domeniului public, cu parcări auto, trotuare şi modernizarea spaţiilor verzi.
# Sprijinirea proprietarilor privaţi pentru anveloparea blocurilor din Ştefăneşti.
# Încurajarea şi sprijinirea micilor producătorilor locali, prin organizarea de târguri săptămânale.

4. EDUCAŢIE, CULTURĂ, SPORT ŞI TINERET
# Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare.
# Acordarea de burse sociale elevilor care provin din familii cu venituri reduse.
# Revitalizarea vieţii culturale, reabilitarea monumentelor istorice și culturale, precum şi sprijinirea unităţilor de cult.
# Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii şi a terenurilor de sport.

OBIECTIVELE vor fi transpuse în realizări astfel:

GOLEŞTI
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea reţelei de apă şi canalizare # Racordare la reţeaua de gaze # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Reabilitare şcoală şi Cămin Cultural # Amenajare stadion # Amenajare izlaz # Montare coşuri de gunoi stradale.

VIIŞOARA
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea reţelei de gaze, apă şi canalizare # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Realizarea trotuarelor şi montarea coşurilor de gunoi stradale.

ŞTEFĂNEŞTI SAT
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Continuarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare # Racordare la reţeaua de gaze în Ruseşti şi Voiculeşti # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Realizarea trotuarelor şi montarea coşurilor de gunoi stradale # Reabilitare drumuri şi poduri # Modernizarea intersecţiei de la Statuie - Primăria Ştefăneşti.

IZVORANI
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea reţelei de apă, canalizare şi gaze # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Montare coşuri gunoi stradale # Racordare la reţeaua de gaze pe Strada Sticlelor # Realizare trotuare pe Strada Sticlelor # Execuţie strada Sticlelor - Gară (paralel cu calea ferată).

BLOCURI
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente la blocuri # Înlocuirea conductelor de apă, a conductelor pluviale şi a celor de canalizare # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Reabilitarea şi transformarea căminului studenţesc în grădiniţă cu program prelungit şi spaţiu de joacă # Modernizarea spaţiilor de depozitare deşeuri şi montarea coşurilor stradale # Realizarea aleilor din zona blocurilor # Amenajarea locurilor de parcare, a spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii # Amenajarea Izvorului de la Blocuri # Amenajarea unor spaţii de grătare în zona Pasarelă # Amenajare staţie taxi.

COASTA CÂMPULUI
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea reţelei de canalizare # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Continuarea realizării trotuarelor # Realizarea sensului giratoriu în Ştefăneşti - Şcoala „Vintilă Brătianu” # Realizarea sensului giratoriu la Valea Mare # Reabilitarea străzii Coasta Câmpului # Montare coşuri de gunoi stradale.

VALEA MARE
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Reabilitarea Podului Negrileşti # Montare coşuri de gunoi stradale.

ENCULEŞTI
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Amenajarea şi modernizarea staţiilor de transport în comun # Extinderea reţelei de apă, canalizare şi gaze # Montare coşuri gunoi stradale.

ZĂVOI - FITOTRON
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea reţelei de apă, canalizare şi gaze # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Organizarea transportului local în Zăvoi şi amenajarea staţiilor de transport în comun # Realizarea drumului Fitotron # Montare coşuri de gunoi stradale.

DRUMUL MORII
# Reabilitarea străzilor principale şi adiacente # Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public stradal # Montare coşuri de gunoi stradale.

 

The most visited gambling websites in The UK